A-KULLEN

 Föräldrar 

E: Gränsvallarens Najko

U: Memoars Orella